Isla och Wilson = sant

Isla (Mahinda Cinnamon Ida May) är parad med Wilson (Noanarkin Taxidea Taxus).
Vi hoppas på valpar i andra halvan av juli.